Chào mừng đến với

Blog của chúng tôi

Cập nhật nội dung mạng xã hội của chúng tôi trên toàn thế giới

[Thông điệp sáng thứ 4] Câu chuyện về MỤC TIÊU

Trong Alice in wonderland có đoạn đối thoại khá thú vị giữa Alice và con mèo Cheshire về mục tiêu trong cuộc sống. Bạn đã có mục tiêu cho cuộc đời mình hay chưa? Nếu đã có thì mục tiêu bạn đang có có thực sự rõ ràng, tư tưởng bạn có thực sự thông suốt?

thông điệp, tst corporation,mục tiêu, phát triển

Go to top