Chào mừng đến với

Blog của chúng tôi

Cập nhật nội dung mạng xã hội của chúng tôi trên toàn thế giới

[Thông điệp sáng thứ 4] Tô màu thời gian biểu của bạn

Bạn đã có thời gian biểu chưa? Nếu đã có, bạn thật là tuyệt vời. Nhưng đôi khi nhìn vào thời gian biểu với chi chít những ghi chú công việc có thể làm bạn bối rối. Bạn nghĩ sao nếu mình điểm tô màu sắc khác nhau, và có thể đem lại hứng khởi cho một ngày mới.

Go to top