Chào mừng đến với

Blog của chúng tôi

Cập nhật nội dung mạng xã hội của chúng tôi trên toàn thế giới

[Thông điệp sáng thứ 4] Tổng vệ sinh bản thân ngày cuối năm

Buồn chán, thất vọng, cáu kỉnh... dù là gì, thì cũng hãy thả cho chúng trôi đi để sống tiếp và làm việc tiếp. Vì nếu cứ giữ mãi những chuyện nặng nề trong lòng, thì cả những năm sau và những năm sau nữa, bạn sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc được.

Go to top