Chào mừng đến với

Blog của chúng tôi

Cập nhật nội dung mạng xã hội của chúng tôi trên toàn thế giới

[Thông điệp sáng thứ 4] Vượt trên sự mong đợi

Bạn có thể làm điều gì nhiều hơn để giúp đỡ cho sếp, giúp đỡ khách hàng hay đồng nghiệp của mình? Có một cách đó là hãy làm họ ngạc nhiên, nhiều hơn cả những gì họ mong đợi. Nếu bạn sẵn sàng làm nhiều hơn những gì bạn được trả công, cuối cùng bạn sẽ được trả công nhiều hơn.

thông điệp, tst corporation,mong đợi, làm việc

Go to top