Chào mừng đến với

Blog của chúng tôi

Cập nhật nội dung mạng xã hội của chúng tôi trên toàn thế giới

[Thông điệp TST] Kế hoạch hành động 2020

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG là kim chỉ nam xuyên suốt 1 năm cho CBNV. Việc thực hiện đến đâu phụ thuộc rất nhiều vào động lực và cố gắng của mỗi người. Chúng ta luôn cố gắng làm thật nhiều việc trong khoảng thời gian giới hạn của mình. Nhưng điều quan trọng là những việc đó có thật sự có ý nghĩa.

Go to top