Chào mừng đến với

Blog của chúng tôi

Cập nhật nội dung mạng xã hội của chúng tôi trên toàn thế giới

Nhận diện 8 loại LÃNG PHÍ thường gặp trong doanh nghiệp (Kỳ 3/4)

Quy trình làm việc hay thay đổi, không hợp lý hoặc chưa thuận tiện, điều này không những gây lãng phí lớn mà còn làm hạn chế năng lực của nhân viên và tạo cơ hội cho những khuyết tật phát sinh. Xem tiếp hai loại lãng phí Biến động và Lưu trữ.

lãng phí,doanh nghiệp,biến động,lưu trữ

Go to top