Dịch vụ

Cung cấp dịch vụ hiệu quả

Phụ tùng chính hãng

Các phụ tùng chính hãng của luôn tuân thủ những quy định chặt chẽ về chất lượng và đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của Hyundai trên toàn cầu.

Để thuận tiện cho việc nhận diện, tất cả những phụ tùng chính hãng đều bao gồm một hình ảnh bảo mật ba chiều.

Hình ảnh ba chiều này có tính năng tìm kiếm những nhãn hàng hoàn chỉnh. Hai khe hở ở bên trong nhãn hàng để đảm bảo nhãn hàng không thể bị gỡ bỏ mà không cần mở túi.

Go to top