Contact us

We're here and ready to help 24x7

Thanh Cong Service Technical Corporation

Head Office

Address: 4th Floor, Thanh Cong Building, Dong Bong, Cau Giay, Hanoi

Tel: 024 37.958.958 - Fax.: 024 37.956.660

Email: hn-office@tstc.vn - Website: http://www.tstc.vn

Dong Anh Office

Address: 54, Dong Anh Town, Dong Anh District, Ha Noi

Tel: 0439.682.049 - Fax.: 0439.686.997

Email: da-office@tstc.vn - Website: http://www.tstc.vn

HCM Office

Address: 350/1C National Route 1A, Quarter 1, An Phu Dong Precinct, 12 District, HCM city

Tel: (+84.28) 66.850.579

Email: hcm-office@tstc.vn - Website: http://www.tstc.vn

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Address: Toà nhà Tân Cảng Cái Mép, Huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

Tel: 0646.295.333 / 0646.293.555

Email: vt-office@tstc.vn - Website: http://www.tstc.vn

Contact tst corporation

Go to top