Tuyển dụng

Chúng tôi luôn tìm kiếm những cá nhân xuất sắc, hãy nộp đơn ngay hôm nay

Thông tin tuyển dụng

Nhân viên Kinh doanh lốp

Cấp Bậc: Nhân viên. Nơi Làm Việc: Hà Nội. Số lượng: 01 (Hết hạn)
Xem thêm

Nhân viên Kinh doanh phụ tùng

Cấp Bậc: Nhân viên. Nơi Làm Việc: Hà Nội. Khu vực làm việc: miền Bắc và miền Trung. Số lượng: 01 (Hết hạn)
Xem thêm

Nhân viên Mua hàng

Cấp Bậc: Nhân viên. Nơi Làm Việc: Hà Nội. Số lượng: 01 (Hết hạn)
Xem thêm

Nhân viên Xử lý đơn hàng

Cấp Bậc: Nhân viên. Nơi Làm Việc: Hà Nội. Số lượng: 01 (Hết hạn)
Xem thêm

Nhân viên Phân tích tồn kho

Cấp Bậc: Nhân viên. Nơi Làm Việc: Hà Nội. Số lượng: 01 (Hết hạn)
Xem thêm
Go to top