Tuyển dụng

Chúng tôi luôn tìm kiếm những cá nhân xuất sắc, hãy nộp đơn ngay hôm nay

Thông tin tuyển dụng

Nhân viên Vận hành kho

Cấp Bậc: Nhân viên. Nơi Làm Việc: kho Đông Anh, Hà Nội. Số lượng: 02 (Hết hạn)
Xem thêm

Chuyên viên Tài chính

Cấp Bậc: Chuyên viên. Nơi Làm Việc: Hà Nội. Số lượng: 01 (Hết hạn)
Xem thêm

Nhân viên Xuất nhập khẩu

Cấp Bậc: Nhân viên. Nơi Làm Việc: Hà Nội. Số lượng: 01 (Hết hạn)
Xem thêm

Nhân viên Quản lý hoạt động đại lý

Cấp Bậc: Nhân viên. Nơi Làm Việc: TP.HCM. Số lượng: 01 (Hết hạn)
Xem thêm

Nhân viên Kế hoạch

Cấp Bậc: Nhân viên. Nơi Làm Việc: Hà Nội. Số lượng: 01 (Hết hạn)
Xem thêm

Go to top