Tuyển dụng

Chúng tôi luôn tìm kiếm những cá nhân xuất sắc, hãy nộp đơn ngay hôm nay

Thông tin tuyển dụng

Nhân viên Đóng gói

Cấp Bậc: Nhân viên. Nơi Làm Việc: kho Cái Méo. Số lượng: 02 (Hết hạn)
Xem thêm

Nhân viên Kinh doanh xe nâng, phụ tùng xe nâng Doosan

Cấp Bậc: Nhân viên. Nơi Làm Việc: 05 Hà Nội và 02 TP.HCM (Hết hạn)
Xem thêm

Nhân viên Dịch vụ bảo hành xe nâng

Cấp Bậc: Nhân viên. Nơi Làm Việc: Hà Nội. Số lượng: 03 (Hết hạn)
Xem thêm

Nhân viên Triển khai mảng phần mềm

Cấp Bậc: Nhân viên. Nơi Làm Việc: Hà Nội. Số lượng: 01 (Hết hạn)
Xem thêm

Nhân viên xử lý và theo dõi đơn hàng

Cấp Bậc: Nhân viên. Nơi Làm Việc: Hà Nội. Số lượng: 01 (Hết hạn)
Xem thêm

Go to top